Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

08 września 2020

Ireneusz Kozera zastępcą dyrektora Filharmonii

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Adama Klocka dotyczący powołania Ireneusza Kozery na stanowisko zastępcy dyrektora Filharmonii Częstochowskiej.