Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

24 listopada 2023

Kasa Filharmonii / 25-26 XI

Kasa Filharmonii

25 listopada 2023
sobota
15:00-20:00

26 listopada 2023
niedziela
17:00-18:00

Za zmiany przepraszamy!
Na wszystkie koncerty własne i wybrane imprezy organizatorów zewnętrznych Filharmonia prowadzi sprzedaż i rezerwacje on-line
na www.filharmonia.com.pl