Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

12 sierpnia 2020

Kasa Filharmonii 14-31 sierpnia 2020

Kasa Filharmonii 

14 - 16 sierpnia 2020
piątek - niedziela

nieczynna

________

17 - 31 sierpnia 2020

9.00 - 18.00