Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

25 marca 2021

Kasa Filharmonii w okresie świątecznym

29.03.2021 do 01.04.2021
Kasa czynna w godzinach
09.00 – 15.00

02.04.2021
kasa czynna w godzinach
od 09.00 – 12.00

03.04.2021 – 05.04.2021
kasa nieczynna

06.04.2021 – 09.04.2021
kasa czynna w godzinach
09.00 – 15.00