Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

14 maja 2021

Kasa Filharmonii - godziny pracy

Od 17 maja 2021
Kasa Filharmonii będzie czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach
9.00 – 19.00