Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

03 sierpnia 2022

Kasa Filharmonii w sierpniu

Kasa Filharmonii

1-15 sierpnia 2022
nieczynna

16-26 sierpnia 2022
9:00 - 18:00

27 sierpnia 2022
9:00 - 14:00

28 sierpnia 2022
18:00 - 19:00

Przez cały czas na koncerty własne Filharmonia prowadzi sprzedaż i rezerwacje on-line
na www.filharmonia.com.pl