Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

13 maja 2022

Kasa Filharmonii 21-22 maja 2022

Kasa Filharmonii
czynna będzie

21 maja 2022
sobota

15:00 - 16:00
_______________

22 maja 2022
niedziela


17:00 - 18:00