Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

12 lutego 2021

Kasa Filharmonii 13-14 lutego 2021

Kasa Filharmonii

czynna

13 lutego 2021
sobota
9.00 - 13.00

14 lutego 2021
niedziela
16.30 - 18.00