Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

01 lipca 2020

Eleni - zmiana terminu koncertu

Przypominamy, że koncert Eleni, który miał sie odbyć 4 lipca jest przeniesiony na 9 maja 2021. Zakupione bilety zachowują swoją ważność, Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty biletów tylko i wyłącznie zakupionych w Kasie Filharmonii. 

Jednocześnie informujemy, że Kasa Filharmonii jest czynna do 3 lipca 2020. Po przerwie Kasa wznowi działalność 3 sierpnia 2020.