Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

26 czerwca 2020

Dotacja na nowe instrumenty dla Filharmonii

Filharmonia orzymała dotację na zakup nowych instrumentów muzycznych. Środki uzyskane w programie Infrastruktury Kultury ogłaszanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomogą w odnowieniu intstrumentarium sekcji smyczkowej i perkusyjnej. Warto podkreślić, że jest to kolejny wniosek składany przez Filharmonię Częstochowską w ramach programu Infrastruktura Kultury, który otrzymał wysoką ocenę i kwotę dotacji. 

W ciągu ostatnich pięciu lat suma środków uzyskanych w programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Częstochowy i przeznacznonych na zakup nowych instrumentów wyniosła ponad pół miliona złotych