Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

02 czerwca 2020

Chorał z kantaty Bacha on-line

Kantatę Gott der Herr ist Sonn und Schild Jan Sebastian Bach skomponował w Lipsku w 1725 roku na obchody Dnia Reformacji. Składa się z sześciu fragmentów - chorałów, arii i recytatywów. Jeden z chorałów w transkrypcji Jeana-Françoisa Taillarda na tentet blaszany i timpani grają częstochowscy filharmonicy: Tomasz Onysek - I trąbka, Sławomir Kryś - II trąbka, Bartłomiej Pięta - III trąbka, Stanisław Przygoda - I waltornia, Marek Kuc - II waltornia, Marlena Skoczylas - puzon altowy, Filip Kołaczyk - II puzon, Łukasz Gwóźdź - III puzon, Michał Zabrzański - puzon basowy, Ireneusz Duster - tuba, Marcin Serwaciński - timpani