Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

01 czerwca 2020

"Miłujcie się wzajemnie" śpiewa chór on-line

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka przygotował kolejne nagranie on-line. Tym razem zespół śpiewa pieśń Marcina Pospieszalskiego "Miłujcie się wzajemnie".