Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

22 maja 2020

Koncert Jubileuszowy na inaugurację nowego sezonu

Szanowni Państwo!

Obecna sytacja wciąż nie pozwala mieć pewności co do najbliższych planów koncertowych. W dobiegającym już końca 75. sezonie artystycznym nie będzie nam dane spotkać się z naszymi melomanami na uroczystym koncercie z okazji 75. lat Filharmonii Częstochowskiej. Mając nadzieję, że Koncert Jubileuszowy w zaplanowanej i niezmienionej formie zabrzmi w naszej sali koncertowej, podjęliśmy decyzję o kolejnej zmianie jego terminu. I choć 18 września 2020 zainugurujemy już nowy sezon artystyczny, to z pewnością będzie to dobry moment by uczcić trwający jeszcze Sezon Jubileuszowy. 


Bilety zakupione na poprzednio planowane terminy Konceru Jubileuszowego (20 marca i 19 czerwca 2020) zachowują swoją ważność. Zachęcamy do pozostawienia biletów.
W sprawie zwrotu prosimy o kontakt z Kasą (795 451 438, kasa@filharmonia.com.pl)