Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

08 maja 2020

Komunikat dotyczący konkursu na dyrektora Filharmonii

Szanowni Państwo

Przekazujemy treść komunikatu Prezydenta Miasta Częstochowy


BDG.2111.2.2019
Częstochowa, 29-04-2020

Prezydent Miasta Częstochowy informuje o przesunięciu terminu rozpatrzenia ofert złożonych w procedurze konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

W związku z ogłoszonym w dniu 28 lutego 2020 r. konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana
z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wilsona 16 oraz wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-Cov-2,
termin rozpatrzenia ofert w ww. postępowaniu konkursowym przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
(-) Andrzej Babczyński
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy