Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

06 lutego 2012

III Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków

W dniu 5 lutego 2013 Komisja Kwalifikacyjna dokonała selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Lista zakwalifikowanych kandydatów tutaj