Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

08 października 2019

Powrót muzycznych cyklów

Październik jest miesiącem, w którym do repertuaru Filharmonii wracają znane i lubiane cykle koncertowe. Prezentują one muzykę rozmaitych epok, stylów i kompozytorów w różnych składach - od kameralnych, przez wokalne aż do pełnej symfoniki.

10 października 2019 Czwartkowe Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum

Janusz Siadlak - dyrygent
Beata Młynarczyk - prowadzenie koncertu

Koncert poświecony twórczości Romualda Twardowskiego

11 października 2019 Koncerty przy świecach

Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
Jan Stanienda – dyrygent, skrzypce

Joseph Haydn – Symfonia f-moll nr 49 „La passione”
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert skrzypcowy G-dur nr 3 K.216
Franz Schubert – Rondo A-dur na skrzypce i orkiestrę smyczkową D 438
Joseph Haydn – Symfonia e-moll nr 44

13 października 2019 FILHARMONIA malucha

Todo Art Trio - trio instrumentów dętych drewnianych
Muzka pełna jesiennych barw i smaków dla najmłodszych melomanów

16 października 2019 Akademicki Koncerty Kameralne

WYSTAWA: Krystyna Szwajkowska (Katedra Grafiki UJD)
WYKŁAD: dr hab. prof.UJD Adam Olech (Katedra Filozofii UJD) temat: "O wstydzie"
KONCERT: Vladimir Mlinarić - fortepian (Akademia Muzyczna, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia)

J. S. Bach - I Partita B-dur, BWV 825 (1726)
W. A. Mozart - Sonata B-dur, KV 281 (1774)
F. Schubert - Sonata B-dur, D 960 (1828)