Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

21 czerwca 2019

Wspomnienie Bolesława Ociasa - kompozytora i dyrygenta

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bolesława Ociasa. Postać Profesora znana była w całym częstochowskim środowisku muzycznym. Związany z wieloma instytucjami kultury był zaangażowany w życie muzyczne naszego miasta. Ale jego artystyczna droga wiodła daleko poza Częstochowę - ZPiT "Mazowsze", Polskie Radio, teatry muzyczne w Warszawie i Lublinie, Operetka Śląska w Gliwicach - to tylko niektóre z ważnych miejsc, w których pracował dzieląc się swoją pasją i ogromną wiedzą muzyczną. W 1970 na stałe wrócił do rodzinnego miasta. W Częstochowie znany był jako dyrygent Chóru Męskiego "Pochodnia", później jako wykładowca Instytutu Muzyki ówczesnej WSP (obecnie UJD). Zamiłowanie do polskiego folkloru skłoniło go do założenia Zespołu Pieśni i Tańca "Częstochowa" oraz Zespołu Folklorystycznego "Polanie". Na potrzeby obydwu formacji komponował i aranżował piosenki i tańce. Tworzył także muzykę na rozmaite zespoły wykonawcze, pisał dla chórów, orkiestr, teatrów, oper, operetek. Jego muzyka niejednokrotnie gościła na scenie Filharmonii Częstochowskiej.

30 maja 2019 Profesor świętował jubileusz swoich 90. urodzin. W naszej pamięci pozostanie jako niezwykły człowiek, zaangażowany i poszukujący wciąż nowych wyzwań.


fot. Koncert w Filharmonii Częstochowskiej z okazji 13. Dni Częstochowy 24 sierpnia 2005 roku podczas którego wykonano fragmenty musicalu "Zawisza Czarny" oraz "Missę brevis" Bolesława Ociasa pod batutą kompozytora


Wspomnienie Bolesława Ociasa - kompozytora i dyrygenta Wspomnienie Bolesława Ociasa - kompozytora i dyrygenta Wspomnienie Bolesława Ociasa - kompozytora i dyrygenta